Kompetencer

Jeg tilbyder foredrag, formidling og dialog til alt fra faggrupper, skoleelever og til den almene befolkning.

Mine kompetencer og viden ligger inden for følgende områder:

  • Psykisk sygdom herunder bl.a. ADHD og PTSD
  • Omsorgssvigt og tidligt skadede
  • Resiliens
  • STU
  • Botilbud (kommunalt og privat)
  • Indlæggelse på psykiatrisk afdeling
  • Relationsarbejde

Jeg har ikke decideret faglig viden, men tager udgangspunkt i min personlige historie.